Välkommen in
i min ateljé

Välkommen till min ateljé i Saxemara som är inrymd i en gammal lada med anor från sent 1700-tal. Innan min ateljé kom till, var den gamla ladan hem för som mest nio stycken ridhästar.
Förutom mitt ateljéarbete har jag ibland utställningar, ibland ställer jag ut helt ensam och ibland i sällskap med flera andra fantastiska konstnärer från olika gebit.

Aktuellt